skip to Main Content
12 aprilie 2024
Anunt Aukera Romania SRL

Anunt Aukera Romania SRL

AUKERA ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Construire capacitate generare si stocare energie electrica compusa din instalatie de producere a energiei electrice, instalatie de stocare a energiei electrice, platforme montaj, drumuri de acces, retele interioare de transport energie electrica si posturi de transformare in proximitatea UAT Romanu” si „Construire retea de transport si racordare eenrgie electrica, formata din trasee linii electrice si fibra optica transformare in proximitatea UAT Romanu”, propus a fi amplasate in jud. Braila, extravilan comuna Romanu, CF 7703, 71004, 76727, 76597, 77620, 76930, 75798, se va supune evaluarii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
Back To Top